Poolse Artiesten in Nederland

In Nederland wonen en werken veel Polen. Een groot aantal van hen is op allerlei manieren bezig met kunst. Als schilder, beeldhouwer, graficus, musicus, danser, theatermaker of cineast. Het is ondoenlijk om hen hier allemaal bij name te noemen. Sommigen beoefenen hun kunst beroepsmatig, anderen puur uit liefhebberij.
De culturele afdeling van de Poolse Ambassade in Den Haag levert al jaren een waardevolle bij- drage aan de promotie van de Poolse cultuur in Nederland. ‘Artiesten voor Artiesten’, een jaarlijkse bijeenkomst die druk wordt bezocht, vormt een verbindende factor tussen allen die actief zijn in de Poolse culturele sector.
De meeste artiesten (uitvoerende en beeldende kunstenaars) werkende in Nederland zijn vooral bekend in de Poolse gemeenschap. Hun namen zijn, onder andere vanwege de taalproblematiek, niet altijd bekend bij het bredere Nederlandse publiek. Toch betreft het hier mensen, waarvan sommigen zowel in Polen als in Nederland zijn opgeleid, met een bloeiende, dikwijls internationale carrière.
De Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging (PNKV) heeft in haar 40-jarig bestaan nauwe contacten onderhouden met deze artiesten. Er zijn tentoonstellingen georganiseerd, voorstellingen en bijeenkomsten. Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum wil de PNKV u graag met hen kennis laten maken.
Deze bloemlezing is zorgvuldig samengesteld uit gesprekken, interviews en andere bronnen. Bij  deze anthologie (zie beneden) hebben we ons, om technische redenen en vanwege de omstandigheden waarmee we in dit jubileumjaar te maken hebben, beperkt tot 41 personen met wie we de laatste jaren intensief hebben samengewerkt. Er zijn in Nederland veel meer Poolse artiesten werkzaam.
De volgorde waarin zij in dit boek zijn opgenomen is alfabetisch bepaald. De PNKV is van plan een tweede album in deze serie uit te geven, waarin artiesten aan bod zullen komen die in deze uitgave niet worden genoemd.
Deze anthologie maakt deel uit van ons jubileumproject:
‘De promotie van Poolse cultuur en kunstenaars in Nederland. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging’.
Dit project werd gerealiseerd met steun van de Poolse Ambassade in Den Haag en is gefinancierd door het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

SPIS TREŚCI
Van de uitgever – 5, Krzysztof Michoń- 48
Kapela Banachy – 8 , Teresa Mirańska- 50
Aldona Bartnik – 10 , Terodozja Olejnik- 52
Jacek Czerniak – 12, Barbara Orlowski – 54
Maria Diduch – 14, Izabela Pacholec – 56
Bożena Dusseau-Łabedź – 16,
Anna Pisula-Mandziej – 58
Aleksandra Gaca – 18, Dorota Roszkowska – 60
Asia Gąsecka – 20, Jan Sikora – 62
Aleksandra Govers – 22, Joanna Smolarz – 64
Julia van de Graaff -24, Krystyna Temming- 66

Julia van de Graaff -24, Krystyna Temming-66
Barbara Hempel – 26, Jadwiga Elżbieta Tyc – 68
Magdalena Jesionek – 28, Stefan Venbroek – 70
Marcin Karwiński – 30, Ela Venbroek-Franczyk – 72
Stanisław (Stasiu) Kasper – 32, Tomasz Vetulani – 74
Iśka van Kempen-Jarnicka – 34, Krystyna vdWater -76
Daniel Kempisty – 36, Andrzej Wawrzyniak – 78
Bożena Kopczyńska – 38, Alicja Werbachowska – 80
Anka Kozieł – 40, Grace Wychowańska – 82
Ewa Malijewska – 42, Halina Zalewska – 84
Michalina Małolepsza – 44, Anna Ludwika Zięba – 86
Agnieszka (Aga) Mazur – 46, Mira Żbikowska – 88
Daniel Kempisty – 36, Andrzej Wawrzyniak – 78
Bożena Kopczyńska – 38, Alicja Werbachowska – 80
Anka Kozieł – 40, Grace Wychowańska – 82
Ewa Malijewska – 42, Halina Zalewska – 84
Michalina Małolepsza – 44, Anna Ludwika Zięba – 86
Agnieszka (Aga) Mazur – 46, Mira Żbikowska – 88
———————————————————————————–

Bekijk vanaf begin deze promotie – video van acht willekeurig gekozen artiesten uit Anthologie I.


.