Lidmaatschap PNKV

Aanmeldingsformulier lidmaatschap PNKV

Het lidmaatschap kost 30,00 euro per jaar (Buitenland 35,00 euro) en wordt automatisch geïncasseerd in februari elk jaar tot de opzegging. Meer info: www.pnkv.nl
Het eerste contributiebedrag kunt u overmaken op rekening:
NL44 INGB 0004 4099 15 tnv PNKV.
Na ontvangst van de betaling en aanmelding krijgt u de bevestiging en uw lidmaatschapsnummer.
PNKV is gebonden aan AVG en deelt niet de persoonlijke gegevens van de leden met derden.