Abonnement

Abonnement op Biuletyn kost: € 21,00 per jaar, buitenland € 27,00, wordt aangegaan voor het hele jaar (ongeacht de datum van aanmelding) en is doorlopend. U kunt de eerste contributie overmaken 0p onze rekening:
NL44 INGB 0004 4099 15 t.n.v. PNKV.
Vervolgens wordt het ieder jaar in februari automatisch geïncasseerd.
Na ontvangst van uw aanmelding (Hr./Mw. Naam, adres, telefoonnummer, e-mail), de betaling en akkoord met automatische incasso, ontvangt u uw abonneenummer en worden u, met de eerstvolgende zending, alle in het lopende jaar door u nog niet ontvangen Biuletyns toegestuurd.
Aanmelden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@pnkv.nl
Opzeggingen van het lidmaatschap / abonnement dienen voor 31 december te worden gemeld bij de ledenadministratie. Het automatische incasso vervalt vanzelfsprekend met de beëindiging van het lidmaatschap / abonnement.
PNKV-ledenadministratie

Nabestelling: Prijs:: €5,50 ( €4,00 extra exemplaar voor PNKV-leden).incl. verzending.