Polscy Artyści w Holandii

W Holandii mieszka i pracuje duża liczba Polaków. Wielu z nich zajmuje się kulturą w pełnym tego słowa znaczeniu. Malarze, rzeźbiaże, graficy, muzycy, tancerze, ludzie teatru i filmu. Nie sposób ich wszystkich tu wymienić. Niektórzy zawodowo, niektórzy po prostu z zamiłowania.
Polscy artyści znaleźli też w Holandii cennego promotora w postaci wydziału kulturalnego polskiej ambasady w Hadze. Regularne prezentacyjne spotkania Artyści Artystom cieszą się dużym powodzeniem i przyczyniają do spójności środowiska artystycznego.
Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne (PNKV) miało w ciągu 40 lat swego istnienia zawsze kontakt z polskimi artystami w Holandii. Organizowaliśmy wystawy, prezentacje, spotkania.
Rozsiani po całym kraju, wielu z nich pracuje i tworzy w niszy polskiej Polonii. Ich nazwiska, choćby ze względów językowych, nie zawsze są znane szerszej holenderskiej publiczności. Jednak są to przeważnie ludzie, wykształceni w Polsce i w Holandii  z długą i bogatą, nie rzadko międzynarodową karierą.
PNKV postanowiło z okazji swojego jubileuszu  przedstawić ich państwu w postaci tej antologii (zobacz poniżej). Jest ona cierpliwym zbiorem rozmów, wywiadów i materiałów ich dotyczących. Oczywiście jest to niepełna lista. Ze wzgledów technicznych i warunków panujących w tym jubileuszowym roku ograniczyliśmy się w tej publikacji do 41 osób.
Artystów jest dużo więcej. Jest to  arbitralna selekcja i nie mówi nic o randze i statusie artysty. Poza tym artyści wymienieni są w kolejnosci alfabetycznej. PNKV nie wyklucza możliwości wydania następnej części z osobami nie uwzględnionymi w tej antologii.
Antologia ta jest częścią jubileuszowego projektu Promocja polskiej kultury i polskich artystów w Holandii – obchody 40-lecia istnienia Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego”.
 Projekt ten był finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

SPIS TREŚCI
Van de uitgever – 5, Krzysztof Michoń- 48
Kapela Banachy – 8 , Teresa Mirańska- 50
Aldona Bartnik – 10 , Terodozja Olejnik- 52
Jacek Czerniak – 12, Barbara Orlowski – 54
Maria Diduch – 14, Izabela Pacholec – 56
Bożena Dusseau-Łabedź – 16,
Anna Pisula-Mandziej – 58
Aleksandra Gaca – 18, Dorota Roszkowska – 60
Asia Gąsecka – 20, Jan Sikora – 62
Aleksandra Govers – 22, Joanna Smolarz – 64
Julia van de Graaff -24, Krystyna Temming- 66

Julia van de Graaff -24, Krystyna Temming-66
Barbara Hempel – 26, Jadwiga Elżbieta Tyc – 68
Magdalena Jesionek – 28, Stefan Venbroek – 70
Marcin Karwiński – 30, Ela Venbroek-Franczyk – 72
Stanisław (Stasiu) Kasper – 32, Tomasz Vetulani – 74
Iśka van Kempen-Jarnicka – 34, Krystyna vdWater -76
Daniel Kempisty – 36, Andrzej Wawrzyniak – 78
Bożena Kopczyńska – 38, Alicja Werbachowska – 80
Anka Kozieł – 40, Grace Wychowańska – 82
Ewa Malijewska – 42, Halina Zalewska – 84
Michalina Małolepsza – 44, Anna Ludwika Zięba – 86
Agnieszka (Aga) Mazur – 46, Mira Żbikowska – 88
Daniel Kempisty – 36, Andrzej Wawrzyniak – 78
Bożena Kopczyńska – 38, Alicja Werbachowska – 80
Anka Kozieł – 40, Grace Wychowańska – 82
Ewa Malijewska – 42, Halina Zalewska – 84
Michalina Małolepsza – 44, Anna Ludwika Zięba – 86
Agnieszka (Aga) Mazur – 46, Mira Żbikowska – 88
————————————————————————————————————————-

Obejrzyj od początku to promocyjne wideo ośmiu dowolnie wybranych artystów z antologii.