Open Podium

Deze pagina biedt ruimte aan iedereen die eigen tekst wil laten lezen: biografisch of verzonnen. een fragment uit een boek dat nooit afkomt of een fictief dagboekblad, alles is welkom. Max 1500 woorden. adres van de redactie: openpodium@pnkv.nl