Laatste nummer

Nabestelling losse nummers: PNKV-leden € 4,50 incl. verzendkosten.
Niet-leden € 5,50. e-mail: hoofdredactie@pnkv.nl

Van onze redactie

Het 40-jarige jubileum van de PNKV had een feestelijke gebeurtenis moeten worden. Helaas hebben wij ons met het oog op de pandemie genoodzaakt gezien om de  geplande evenementen af te gelasten. Misschien dat we die volgend jaar, als de situatie dat toelaat, kunnen inhalen.  Toch gaat ons jubileum dit jaar niet helemaal ongemerkt voorbij.  We hebben besloten hier op een andere manier aandacht aan te besteden.

We hebben een begin gemaakt met het project ‘Promotie van Poolse Artiesten in Nederland’, in het kader waarvan het boek ‘Poolse Kunst in Nederland’ zal worden uitgegeven. We willen op deze manier alle kunstenaars en artiesten onder de aandacht brengen met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt.  Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit project.  Jammergenoeg hebben we niet van iedere Poolse kunstenaar in Nederland contactgegevens en zou het onmogelijk zijn om hen allemaal in deze uitgave te vereeuwigen, maar we staan open voor suggesties!  Hiermee zou een mooi begin gemaakt kunnen worden met  het in kaart brengen en vastleggen van alle Poolse kunstenaars en artiesten die in Nederland woonachtig en actief zijn.  Samen met het boek zal een promotievideo verschijnen, waarin de kunstenaars en artiesten diverse vormen van Poolse kunst in Nederland zullen presenteren.  Het project zal dit jaar worden afgerond.  De eerste uitgave staat gepland voor dit najaar.

Daarnaast vindt u in deze Biuletyn veel informatie over Poolse scholen in Nederland en Pools-Nederlandse contacten in de culturele sector.

Grażyna Gramza is in de geschiedenis van Biuletyn gedoken. Zij heeft in en kader van haar dissertatie aan de Adam Miczkiewicz Universiteit in Poznan de ontwikkeling van ons blad gevolgd en deelt haar bevindingen met ons in deze uitgave.

Ook onze vaste rubrieken zijn vertegenwoordigd.

We wensen u veel leesplezier.