Laatste nummer

Nabestelling losse nummers: PNKV-leden € 4,50 incl. verzendkosten.
Niet-leden € 5,50. e-mail: hoofdredactie@pnkv.nl

Van onze redactie

Het jaar 2020 loopt ten einde.  Het behoeft geen toelichting dat het een vreemd en moeilijk jaar geweest is.  Persoonlijk en gemeenschappelijke plannen zijn behoorlijk verstoord en dat heeft bij vrijwel iedereen de nodige emoties veroorzaakt.  De onrust, onzekerheid, de protesten en de roep om verandering zijn niet alleen op politiek gebied voelbaar geweest, maar hebben ook de sociale en culturele sfeer bereikt.  Ook in Polen is die trend niet onopgemerkt gebleven

 Strajk Kobiet , de vrouwenstaking, is prominent aanwezig in de Poolse actualiteit.  Er vinden grote demonstraties plaats in vele steden over de hele wereld.  Vooral de demonstraties waaraan overwegend vrouwen deelnamen konden op veel steun rekenen.  Het is alleen jammer dat de belangrijke problemen die zij bespreekbaar probeerden te maken overschaduwd lijken te worden door chaos en agressie, in plaats van te worden opgelost doormiddel van een gezond debat.  Culturele en maatschappelijke veranderingen zijn onvermijdelijk, maar kunnen in een dergelijke klimaat niet tot stand gebracht worden.  Daarvoor is wederzijds respect en vertrouwen nodig.

Hoewel de culturele transformatie een belangrijke kwestie is, schrijven we in dit nummer ook over ‘normale’ zaken. 

 Joanna Paszkiewicz herinnert ons aan de goede Poolse keuken en een andere culturele transformatie, die gepaard gaat met de vernietiging van historische monumenten.  

Lech Osuchowski schrijft over isolement in Corona-tijd.

Onze correspondente in Warschau, Olga Sokołowska  schrijft in haar ‘Kronieken van een Pandemie’ hoe een samenleving existentiële problemen het hoofd kan bieden.

Paweł Goźliński schrijft over de avonturen van een Siberische banneling 100 jaar geleden.

Allemaal droevige verhalen, maar wel in stijl met de stemming van dit jaar.  Toch is er een lichtpuntje:  ook ons jubileum krijgt aandacht!  

Grażyna Gramza sluit in deze uitgave haar serie over de geschiedenis van Polen af.  

Er waren dit jaar geen grootse feesten ter ere van ons jubileum.  Toch hebben we er aandacht aan besteed door onze contacten met mensen uit de culturele wereld samen te vatten in de vorm van een anthologie en een animatievideo.  Daarover meer op de volgende pagina’s.  

Laten we hopen dat we de feestdagen ondanks de corona-restricties met onze familie kunnen doorbrengen, en dat het nieuwe jaar ons betere tijden brengt.

We wensen u een gelukkig 2021.

Waldemar Pankiw