Laatste nummer

Nabestelling losse nummers: PNKV-leden € 4,00 incl. verzendkosten.
Niet-leden € 5,50. e-mail: hoofdredactie@pnkv.nl

Van onze redactie

Het jaar 2019 staat bol van de gebeurtenissen die het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdenken, dit jaar 80 jaar geleden.

75 jaar geleden brak in Warschau de Opstand uit, die de stad wonden toebracht die tot op de dag van vandaag nog niet helemaal genezen zijn. Over de jaarlijks terugkerende herinnering aan deze traumatische gebeurtenis schrijven we op pag 4.

Ook 75 jaar geleden werd Breda bevrijd door de 1e Pantserdivisie van generaal Maczek.  Deze gebeurtenis wordt dit najaar feestelijk door de stad herdacht. Op internet is veel informatie te vinden over het programma van deze herdenking.

Dertig jaar geleden viel de Berlijnse muur, het symbool van de Koude Oorlog en de deling van Europa. Met de val van de Muur kwam er een einde aan de Koude Oorlog. Bracht dat de verwachte veranderingen? Ad Mollema diende in het leger van de NAVO en beschreef vorig jaar in Biuletyn de Koude Oorlog vanuit Westers perspectief.  In dit nummer beschrijft hij zijn reizen na het einde van die oorlog. Over de val van de muur en de gevolgen daarvan wordt ook in een aantal artikelen op pag 12 gesproken. Bijzonder ontroerend is het verhaal van ooggetuigen Josef Tupy (1949). Na de val van de Muur in 1989 veranderde zijn leven volledig. Na de Fluwelen Revolutie in Tsjechoslowakije verloor hij zijn baan en het inkomen dat het oude systeem hem gegarandeerd had.  Vanaf dat moment moest hij zijn eigen hoofd boven water houden.  Zijn strubbelingen met de veranderde wereld, de waarden en tekortkomingen van beide politieke systemen beschrijft hij in zijn artikel. Zijn levendige herinneringen, die typerend zijn voor vele bewoners van gebieden achter het IJzeren Gordijn werden opgetekend en vertaald door zijn zus.  

Schrijvers, en met name dichters, winnen vaak pas mettertijd aan populariteit.  Hun boodschap dringt dikwijls niet direct tot hun lezers door. Over het algemeen is daar een periode van bezinning voor nodig. Barbara Orlowski was daarom erg blij, toen ze werd uitgenodigd om haar verzen voor te dragen op het prestigieuze Poëzie Festival op de Zijderoute in China.  Barbara beschrijft haar belevenissen tijdens dit festival op pag 28. in onze serie ‘PNKV-leden in het spotlicht’.

Bijna iedere Pool kent de naam Ryszard Kapuściński, de naam van globetrotter Mieczysław Sędzimir is bijna niemand bekend.  Toch is hij één van de meest fascinerende Poolse reizigers, die onder zijn pseudoniem Tony Halik fantastische plaatsen bezocht.  Lex Veldhoen schrijft over hem op pag 24.

Wij wensen u veel leesplezier,

Waldemar Pankiw