Laatste nummer

Nabestelling losse nummers: PNKV-leden € 4,50 incl. verzendkosten.
Niet-leden € 5,50. e-mail: hoofdredactie@pnkv.nl

Van onze redactie

Bij het overbrengen van de nationale identiteit en cultuur op de jongere generatie is de taal een van de voornaamste middelen. Het leren van de Poolse taal is moeilijk voor buitenlanders, maar niet onmogelijk.  Vooral niet als daarmee al op jonge leeftijd wordt begonnen. 

Binnen Poolse gemeenschappen heeft men het altijd belangrijk gevonden dat jonge kinderen de Poolse taal leren, hoewel dit vaak niet zonder moeite gaat, zelfs niet in tweetalige gezinnen. In dit nummer schrijven we over Poolse scholen en het Poolse standpunt met betrekking tot eductatie in verhouding tot de in Nederland geldende normen.

Daarnaast zoals gewoonlijk verslagen van interessante reizen naar Polen en vele andere boeiende onderwerpen. 

Dit jaar viert de PNKV haar 40-jarig jubileum.   Over de evenementen die daarmee gepaard gaan zullen we u op de hoogte houden.  

We wensen u veel leesplezier.