Polska Agenda w Holandii

Polska Agenda w Holandii jest informatorem o wydarzeniach kulturalnych i społecznych w Holandii organizowanych przez Polaków lub z udziałem Polaków.
Znajdziecie tu Państwo zapowiedzi koncertów, przedstawień teatralnych i kabaretowych, filmów, wystaw, a także innych wydarzeń poświęconych Polsce i Polakom. Polska Agenda w Holandii jest narzędziem ogólnodostępnym i wolnym od wszelkich opłat. Administrowana jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze. Każdy może zgłosić do Agendy wydarzenie w Holandii, które uważa za ważne i ciekawe, służące umacnianiu naszej tożsamości, promujące polskich twórców, wzmacniające aktywność Polaków życiu publicznym w Holandii oraz integrujące Polaków.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z Polskiej Agendy w Holandii.
http://www.polska-agenda.nl/

Zgłoś wydarzenie

Polska Agenda w Holandii oferuje Państwu możliwość zgłaszania do publikacji informacji o wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych przez Polaków, adresowanych do polskiej publiczności lub z udziałem polskich twórców i osobowości.
Aby zgłosić wydarzenie proszę wysłać do nas mail: polska-agenda@msz.gov.pl podając jako temat wiadomości tytuł wydarzenia.
W treści zgłoszenia prosimy podać:
• datę wydarzenia
• jego miejsce (dokładny adres)
• krótki opis z informacją, czy wstęp na spotkanie jest biletowany, czy wolny
• opcjonalnie stronę www organizatora
Do wiadomości prosimy koniecznie załączyć zdjęcie lub plakat promocyjny.
Polska Agenda w Holandii jest narzędziem dwujęzycznym adresowanym tak do polskich jak i holenderskich użytkowników. Zapraszamy więc do opracowywania zgłoszeń w dwóch językach.

Polska Agenda w Holandii jest administrowana przez Ambasadę RP w Hadze. Rezerwujemy sobie prawo do odmowy opublikowania informacji o niektórych wydarzeniach, w szczególności jeśli nie służą one
budowaniu jak najlepszego wizerunku Polaków w Holandii, czy są przejawem skłonności do żartów zgłaszającego.

Kontakt

www.polska-agenda.nl
polska-agenda@msz.gov.pl
Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag