Algemene Ledenvergadering 2018

 met bezoek aan WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Datum: Zaterdag 09-06-2018
Aanvang: 10.30 uur
Bibliotheek Emmen Noorderplein 101, 7811 MG Emmen

 Agenda

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag van de ALV 2017.
4. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag 201.7
a.  Beleid en doelen van de vereniging.
b.  Bespreking activiteiten 2017.
5. Financiën:
– verslag kascommissie.
– bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2017.
– toelichting op de voorlopige begroting en de activiteiten 2018.
– benoeming nieuwe leden van de kascommissie.
7. Rondvraag en sluiting rond 13.00 uur.                                                         8. Lunch  13.00 -14.00 uur.
9. 14.30 – Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Op onze website www.pnkv.nl (tabblad: Over ons/ALV)  vindt u vanaf 21-05- 2017 de volgende teksten:
a. Het verslag ALV 2017
b. Het jaarverslag 2017
c. De jaarrekening 2017
d WILDLANDS Adventure Zoo Emmen – informatie

In verband met voorbereidingen willen we graag weten of u aanwezig zult zijn.
U kunt zich aanmelden tot 01.06.2017  bij ledenadministratie@pnkv.nl of telefonisch: tel 010-7851774
Graag aangeven of u alleen de ALV wilt bijwonen, of ook de WILDLANDS Adventure Zoo Emmen bezoeken.