Co robimy

Polsko Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne działa od 36 lat w Holandii. Zostało powołane  9 marca 1980 roku i widnieje w rejestrze KVK, Centraal Gelderland pod numerem 401 45250.  Celem organizacji jest promocja polskiej kultury, zarówno wśród Polaków, jak i Holendrów  oraz integracja polsko-holenderska poprzez organizację róźnorodnych imprez kulturalnych,  np.  Nocy Kupały w czerwcu, Andrzejek w listopadzie, a także okolicznościowych odczytów, koncertów, wystaw i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.  Wieloletnią tradycją PNKV jest publikacja kwartalnika Biuletyn, będącego bogatym źródłem informacji na temat polskiej i holenderskiej kultury, historii, obyczajowości, a także bieżących wydarzeń kulturalnych. Wspierając polonijnych literatów, PNKV prowadzi również działalność wydawniczą, publikując książki polskich pisarzy, poetów i felietonistów tworzących w Holandii. PNKV jest organizacją dwujęzyczną.

Księgarnia
Księgarnia PNKV oferuje materiały do nauki jezyka polskiego oraz inne interesujące książki o Polsce.
Zobacz Zakładka Książki

Polonus
PNKV zasiada również w zarządzie Fundacji Polonus. Fundacja ta organizuje wybory Polaka Roku w Holandii. Podczas uroczystej gali zostają ogłoszeni laureaci wyborów w pięciu kategoriach. Są to ludzie, którzy w swojej dziedzinie odznaczyli sie wybitnymi osiagnieciami.
Więcej o tym -> Polonus