Zarząd

Prezes / Public Relations

Richard Dudkiewicz

Z zawodu informatyk, od lat związany z działalnością Polonii holenderskiej. Właściciel internetowej szkoły do nauki j. polskiego Pools Online, która propagauje nowoczesne metody naczania. Współorganizator wyborów Polaka Roku w Holandii. Aktywnie propagujący pozytywny wizerunek Polaka, polskich osiągnięć i sukcesów w społeczności holenderskiej. Internet w działaniach marketingowych, tenis, bieganie oraz Tai chi wypełniają wolne chwile.

tel: 06 11 734 944
e-mail: bestuur@pnkv.nl

Redaktor Naczelny Biuletynu, Boekenservice, Webmaster, Ledenadministratie

Waldemar Pankiw

Wieloletni działacz polonijny, członek zarządu PNKV odpowiedzialny za redakcję i produkcję Biuletynu i wydawnictwa PNKV-Boekenservice. Współzałożyciel platformy Common Language, propagującej i organizującej polsko-niderlandzkie spotkania kulturalne. Wielokrotny juror konkursów polonijnych takich jak Polak Roku w Holandii, Wierszowisko, Korespondencyjny Konkurs Literacki Młodej Polonii,, Wakacyjny konkurs fotograficzny Forum Polskich Szkół w Holandii. Rodem z  Warszawy. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Kariera zawodowa: pracownik naukowo-dydaktyczny, inżynier servisu, wykładowca, redaktor.

Sekretarz / redakcja strony

Urszula Woroniecka

W Holandii  mieszka od 1980 roku i jest członkiem PNKV od jego założenia (1980). Kilkakrotnie była członkiem Komisji Rewizyjnej. Brała wielokrotnie udział w różnych projektach Stowarzyszenia. Urodziła i wychowała się w Warszawie. Skończyła Biologie na Uniwersytecie Warszawskim. W Holandii pracowała w Reactor Instituut Delft, przy Technicznym Uniwersytecie w  Delft. Od 2013 roku nie udziela się zawodowo (pre pensioen). Zainteresowania: film, teatr, podróże ( krajoznawczo-przyrodnicze). Uprawia Nordic walking z grupa entuzjastów w okolicy w której mieszka.