Abonnement

Abonnement op Biuletyn
Voor niet-leden: Abonnement op Biuletyn kost € 20,00 per jaar, buitenland:€ 27,00 incl. 6% BTW, wordt aangegaan voor het hele jaar (ongeacht de datum van aanmelding) en is doorlopend.
Aanmelden bij de ledenadministratie: Hr./Mw. voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,e-mailadres en uw bankrekeningnummer. U ontvangt de bevestiging per email een verzoek om per omgaande ons de toestemming te geven voor automatische incasso.
Na ontvangst van uw toestemming krijgt u uw abonneenummer en worden u, met de eerste volgende zending, alle in het lopende jaar door u nog niet ontvangen Biuletyn’s toegestuurd.Het automatische incasso vervalt vanzelfsprekend met debeëindiging van het abonnement.
Opzeggingen van het abonnement dienen voor 31 december  te worden gemeld bij de ledenadministratie:

Nabestelling: Prijs:: €5,50 ( €4,00 extra egzemplaar voor PNKV-leden).incl. verzendingledenadministratie@pnkv.nl

PNKV-ledenadministratie
Kapershoekseweg 13
3191 GN  Hoogvliet Rt
tel: +31107851774
E-mail ledenadministratie@pnkv.nl