Bestuursmedewerkers

Personen die willen meehelpen met de werkzaamheden van de PNKV kunnen zich melden bij het Bestuur.