Laatste nummer

Nabestelling losse nummers: PNKV-leden € 4,50 incl. verzendkosten.
Niet-leden € 5,50. e-mail: hoofdredactie@pnkv.nl

Redactioneel

Als er een machtswisseling plaatsvindt, komt het regelmatig voor dat de nieuwe partij op nationaal of regionaal niveau veranderingen doorvoert om een doelen te kunnen realiseren. Af en toe zijn dat bijzonder ingrijpende veranderingen, waarmee geprobeerd wordt invloed uit te oefenen op het collectieve geheugen van de burgers.  Zo’n soort verandering is het aanpassen van straatnamen.  Joanna Paszkiewicz vertelt op pag. … het grappige verhaal waaruit de naamswijziging van een Warschause straat voortkwam.

Straatprotesten komen wereldwijd momenteel veel voor. Daarbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van spandoeken die uiting geven aan onvrede en de eisen van de demonstranten (het is interessant dat Amerikaanse wetenschappers een verband leggen zijn ontstaan tussen grote sociale onrust en de opwarming van de aarde, aangezien uit historisch onderzoek gebleken is dat er dikwijls gewapende conflicten zijn ontstaan in periodes waarin sprake was van een klimaatstijging.  Zou ons in de 21e eeuw soms iets te wachten staan?), maar goed, ter zake: Joanna Paszkiewicz heeft de leuzen op spandoeken geobserveerd. Op pag. zet zij voor ons uiteen hoe dit soort leuzes in de loop der eeuwen van stijl veranderd zijn.

De naam Piłsudski laat zich waarschijnlijk niet uit het geheugen van de Polen wissen. Vorig jaar is er een museum geopend in zijn thuisstad Sulejówek. Op pag … plaatsen wij een verslag van Wacław Sieroszewski, die zijn belevenissen met Bronisław Piłsudski beschrijft, de oudere broer van Józef.

In ons blad besteden we regelmatig aandacht aan tweetaligheid (we zijn tenslotte een tweetalige vereniging), daarom plaatsen we ook in dit nummer een recensie van een interessant boek over dit thema en de volgende aflevering over Poolse scholen in Nederland, geschreven door Grażyna Gramza.

Lex Veldhoen is van mening dat je in een kuuroord het best bijkomt van je problemen en bezoekt er een aantal in Polen. Zijn verhaal kunt u lezen op pag. ….

De Joodse gemeenschap in Polen kent een lange en rijke geschiedenis, waar veel aandacht aan besteed wordt, ook aan de traumatische gebeurtenissen.  Op pag. … doen we verslag van het jubileum van de beruchte Kristal nacht in 1938 in Breslau (tegenwoordig Wrocław).  Anna Korytowska, de auteur, is secretaris van de Joodse gemeenschap aldaar.

Waldemar Pankiw