Abonament

Abonament na Biuletyn:
Abonament na Biuletyn kosztuje € 27,00 rocznie, za granicą: € 30,00, ważny jest cały rok (niezależnie od daty rozpoczęcia) i zostaje automatycznie przedłużony.
Zgłoszenia w ledenadministratie: Hr./Mw. imię, nazwisko, adres, kod pocztowy i miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres email i numer konta bankowego. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez email wraz z prośbą o zgodę na automatyczne inkaso (inkasowane każdego roku w lutym).
Proszę wpłacić pierwszą składkę na nasze konto: NL44 INGB 0004 4099 15 t.n.v. PNKV
Po otrzymaniu wpłaty i zgody na inkaso, zostanie przyznany nummer abonamentu i zostaną wysłane wraz z najbliższym wydaniem wszystkie nieotrzymane Biuletyny w danym roku.
Inkaso kończy się automatycznie wraz z rezygnacją z abonamentu. Rezygnacje z abonamentu powinny być meldowane przed 31 grudnia w ledenadministratie: ledenadministratie@pnkv.nl