Abonament

Abonament na Biuletyn:
Dla nie-członków: abonament na Biuletyn kosztuje € 20,00 rocznie, za granicą: € 27,00, ważny jest cały rok (niezależnie od daty rozpoczęcia) i zostaje automatycznie przedłużony.
Zgłoszenia w ledenadministratie: Hr./Mw. imię, nazwisko, adres, kod pocztowy i miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres email i numer konta bankowego. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez email wraz z prośbą o zgodę na automatyczne inkaso.
Po uzyskaniu zgody na inkaso, zostanie przyznany nummer abonamentu i zostaną wysłane wraz z najbliższym wydaniem wszystkie nieotrzymane Biuletyny w danym roku.
Inkaso kończy się automatycznie wraz z rezygnacją z abonamentu. Rezygnacje z abonamentu powinny być meldowane przed 31 grudnia w ledenadministratie:
PNKV-ledenadministratie
Kapershoekseweg 13
3191 GN Hoogvliet Rt
tel: +31107851774
e-mail: ledenadministratie@pnkv.nl