Miasta partnerskie PL-NL

Leidschendam-Voorburg

Vlag van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Umowę partnerską podisali obaj burmistrzowie 3 maja 1991 r. W obydwu gminach utworzono komitety składajace się z mieszkańców gminy, które opracowują plan współpracy. 11 czerwca 2015 obchodzone będzie w Konstancinie-Jeziornej uroczyste 25- lecie.

Konstancin-

Jeziorna

Wapen van gemeente

Breda

Vlag van Breda

Umowę partnerską o współpracy między Wrocławiem a Bredą podpisano w 1991 roku. Dotyczy ona wymiany w różnych dziedzinach. W ostatnich latach współpracę  znacznie rozszerzono. Breda została wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez 1 Dywizję Pancerną dowodzoną przez  generała Stanisława Maczka. Generałowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii

Więcej o tym

Wrocław

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Wroclaw.jpg

Leiden

Vlag van de gemeente Leiden

Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia powstało 9 kwietnia 1993 roku w Toruniu. Do podstawowych zadań Towarzystwa należy przede wszystkim promocja Torunia w miastach partnerskich, bliższe zaprezentowania miast bliźniaczych w Toruniu oraz utrzymywanie z nimi stałych kontaktów.

Zobacz też: Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia

Toruń

Vlag van Toruń

De Bilt

Vlag van de gemeente De Bilt

31 marca 1995 roku została podpisana umowa o wspólpracy  międzynarodowej między  gminą  De Bilt – Martensdijk  i Mieściskiem. Długoletnia współpraca obejmuje szeroki zakres zainteresowań. W ostatnich latach relacje między mieszkańcami  przybrały charakter bardziej prywatny.
Zarząd fundacji poszukuje wolontariuszy.

więcej info: Gmina Mieścisko

Mieścisko

Herb