Biuletyn

Biuletyn jest dwujęzycznym, oficjalnym pismem Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego (PNKV). Biuletyn zawiera między innymi:

  • informacje o kulturze, wydarzeniach lokalnych i krajowych w obu krajach.
  • informacje o integracji, Polski w Unii Europejskiej.
  • wywiady, ze znanymi Polakami i Holendrami.
  • informacje o współpracy, pomiędzy miastami, prowincjami i innymi organizacjami.
  • informacje o imprezach organizowanych przez PNKV, wzajemnych spotkaniach na terenie Holandii i wycieczkach kulturalno-krajoznawczych do Polski.
  • informacje o działalności Polaków i Holendrów na rzecz wzajemnych kontaktów.
  • artykuły o Polsce, dla holenderskich czytelników.
  • artykuły o Holandii, dla polskich czytelników.