Członkostwo

Członkostwo PNKV:
Indywidualne: € 25,00
Rodzinne:  € 28,00
Za granicą: € 31,00

konto:  NL44 INGB 0004 4099 15 t.n.v. Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging.

Członkostwo obowiązuje na cały rok niezależnie od daty zawarcia i podlega automatycznemu przedłużeniu. Rezygnacje z członkostwa należy meldować przed końcem roku. Rejestracja i rezygnacja będzie potwierdzona mailem.
Po otrzymaniu zgłoszenia i zgody na automatyczne incaso zostanie wysłany numer członkoski oraz wszystkie nie otrzymane Biuletyny, wraz z pierwszą przesyłką.
Jeśli opłata członkoska będzie przelewem to dochodzą do tego koszty administracyjne w wysokości €1,50.
Jako członek PNKV otrzymują Państwo 4 razy w roku Biuletyn, mają prawo do żnizki na wszystkie nasze imprezy, mają kontakt z innymi osobami o tych samych zainteresowaniach, posiadaja prawo wyboru zarządu i głosowania w ważnych sprawach.

Zgłoszenia prosimy dokonać przez email: PNKV-ledenadministratie
telefon: 010-7851774
SMS na nr telefonu: 0622805770
lub listownie:

PNKV-ledenadministratie
Kapershoekseweg 13
3191 GN Hoogvliet