Członkostwo PNKV

Formularz zgłoszeniowy

Członkostwo wynosi 30 euro na rok (z zagranicy 35 euro) i jest automatycznie inkasowane w lutym każdego roku do momentu rezygnacji z członkostwa. Więcej informacji na www.pnkv.nl

Pierwszą składkę proszę wpłacić na rachunek:
NL44 INGB 0004 4099 15 tnv PNKV.
Po otrzymaniu wpłaty i rejestracji otrzyma pan/pani potwierdzenie członkostwa i numer członkowski.
PNKV przestrzega zasad AVG i nie dzieli osobistych danych członków z osobami trzecimi.