Członkostwo

Formularz zgłoszeniowy

Członkostwo PNKV 30,00 € rocznie

Członkostwo wynosi 27 euro na rok (z zagranicy 31 euro) i jest automatycznie inkasowane w lutym kżdego roku do momentu rezygnacji z członkostwa. Więcej informacji na www.pnkv.nl

Pierwszą składę może pan/pani wpłacić na rachunek:
NL44 INGB 0004 4099 15 tnv PNKV.
Na ontvangst van de betaling en aanmelding krijgt u de bevestiging en uw lidmaatschapsnummer.
Po otrzymaniu wpłaty i rejestracji otrzyma pan/pani potwierdzenie członkostwa i numer członka.
PNKV is gebonden aan AVG en deelt niet de persoonlijke gegevens van de leden met derden.
PNKV przestrzega zasad AVG i nie dzieli osobistych danych członków z osobami trzecimi.