Laatste nummer

Prijs: €5,50  met verzendkosten. Voor PNKV-leden extra  egxemplaar €4,00, info: ledenadministratie@pnkv.nl

Van onze redactie

 

Honderd jaar geleden herwon Polen zijn onafhankelijkheid. Gedurende 123 jaar was de Poolse natie verdeeld tussen drie buitenlandse grootmachten die ieder hun eigen economische, demografische en culturele politiek voerden in een poging om de Polen te integreren en assimileren. Die pogingen liepen uiteindelijk op niets uit, maar richtten wel grote schade aan op zowel economisch als cultureel gebied, die ook nog eens flink werd verergerd door de Eerste Wereldoorlog.

De wederopbouw van cultuur, wetenschap en onderwijs vormde een enorme uitdaging. De Poolse kunst ontwikkelt zich na 1918 snel en in vele richtingen. Op pag. 18 stellen we u enkele kunstenaars voor. In de literatuur en journalistiek ontstaan nieuwe stromingen en opvattingen.

De samenleving begint te moderniseren. Tadeusz Boy-Żeleński was een verbeten criticus van de traditionele moraal, maar ook een promotor van de Franse literatuur in Polen. Zijn feuilletons veroorzaakten altijd flinke controverses binnen de literaire kringen.  Een van deze feuilletons vindt u op pag. 20.

De weg naar de onafhankelijkheid was niet gemakkelijk en afhankelijk van de snel veranderende politieke situatie in het buitenland. Daarover zijn maar weinig Poolse bronnen uit die periode bewaard. Een van de meest complete analyse komt uit het dagboek van prinses Maria Lubomirska, wetenschappelijk bewerkt door prof. Janusz Pajewski. Andrzej Sowa greep hier veelvuldig op terug bij het voorbereiden van zijn Kalendarium van die dagen voor de Poolse radio. Op pag. 31 en in volgende edities van Biuletyn in 2018 publiceren we fragmenten uit deze noties. Op onze website www.pnkv.nl kunt u alle afleveringen van dit fascinerende verhaal beluisteren.

Later, vanaf 1945, was het in Krakau opgerichte tijdschrift “Przekrój” dat de moderne cultuur en levenswijze promootte, één van de meest toonaangevende culturele media in de PRL. „Przekrój” bood de Polen destijds een “blik op de wereld”. Over de geschiedenis van dit blad en zijn makers schrijft Joanna Paszkiewicz-Jägers op blz. 16

Joanna schrijft op pag. 10 ook over de roerige carrières van Poolse artiesten en mensen uit de culturele sector in Polen en het buitenland.

Ab Mollema vertelt in het laatste deel van zijn memoires over het einde van de Koude Oorlog, blz. 24.

Anka Kozieł licht de nieuwe trends in de Jazzmuziek toe op blz. 29 en Anna Konowalczyk schrijft in haar rubriek over de juridische strubbelingen waarmee Polen in Nederland vaak te maken krijgen, als er zich iets onfortuinlijks voordoet.

We wensen u veel leesplezier.

Waldemar Pankiw