Laatste nummer

biuletyn

Prijs: €5,50  met verzendkosten. Voor PNKV-leden extra  egxemplaar €4,00, info: ledenadministratie@pnkv.nl

Van onze redactie

Emigratie

Tijdens de feestdagen, als we met de hele familie rondom een feestelijke tafel zitten, beseffen we ons hoezeer we met elkaar verbonden zijn. Tijdens deze dagen leggen we duizenden kilometers af om samen te zijn, om ‘thuis’ te zijn, ons thuis te voelen, ontspannen, aangenaam en veilig. Dat geldt met name voor hen die al uit huis zijn, of nog verder, in het buitenland wonen. Dat geldt met name voor emigranten, omdat die immers het meeste te vertellen hebben. Hoe het hen bevalt, of het hen goed gaat en hoe ze zich voelen. Juist, hoe ze zich voelen?

Sommigen noteren hun gevoelen voor zichzelf, anderen delen die in blogs of op Facebook. Agnieszka Steur tekende ze op in haar boek, het tweede al. Haar boeken vindt u in de rubriek Boekenservice. Een fragment uit één van haar boeken plaatsen we op pag. 10.

Er zijn mensen die terug willen, er zijn mensen die willen blijven en weer anderen zijn definitief gebleven. Joanna Paszkiewicz-Jägers praat op pag. 14 met iemand die niets meer heeft om naar terug te keren. Zijn hele carrière en toekomst liggen nu hier, niet meer in Polen. Hier, met hem, bevindt zich ook zijn identiteit, die hij nooit heeft verloren – hij kan zich niet voorstellen, dat het anders had kunnen gaan. Veel emigranten denken daar net zo over. Mensen migreren van plaats naar plaats, uit noodzaak, of uit eigen vrije wil maar nooit emigreren ze uit hun eigen identiteit. Monumenten voor emigranten in vele landen getuigen van de belangrijke rol die emigratie in ons dagelijks leven speelt.

De gezondheidszorg vormt naast politiek en religie waarschijnlijk één van de meest controversiële gespreksonderwerpen. Iedereen heeft er zo zijn mening over, dikwijls gebaseerd op persoonlijke, vaak subjectieve ervaringen en iedereen vervalt over het algemeen in dooddoeners. In het vorige nummer was de Nederlandse gezondheidszorg onderwerp van kritiek, in deze uitgave is het de beurt aan de Poolse gezondheidszorg op pag. 38.

Ab Mollema haalt verdere herinneringen op aan zijn ervaringen tijdens de Koude Oorlog, pag. 20.. De vele jaren vrede in Europa heeft ons enigszins ontwapend, maar heeft ons gelukkig instaat gesteld om nieuwe opvattingen te ontwikkelen over intermenselijke verhoudingen en het geweldloos oplossen van conflicten.

Lex Veldhoen biedt ons nieuwe indrukken die hij opdeed tijdens zijn reizen door Polen waar hij bijzondere plaatsen bezocht. In dit nummer wederom drie zeer interessante bezoeken.

Als we naar de uitvoering van een vocalist luisteren, realiseren we ons niet hoeveel moeite aan die kunst vooraf gegaan is. Anka Kozieł, een bekende Poolse Jazz-zangeres die in Nederland woont en werkt deelt op pag. 11 de geheimen van haar kunst met ons.

We wensen u prettige feestdagen en veel leesplezier.

Waldemar Pankiw