Breda krijgt kunstwerk van Wroclaw

Breda krijgt een kunstwerk van partnerstad Wroclaw uit Polen. Dit ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding door de 1e Poolse pantserdivisie van Generaal Maczek. De viering daarvan vindt in 2019 plaats. De afgelopen jaren zijn de banden tussen Breda en Wroclaw aangehaald en er is een levendige uitwisseling ontstaan, met name op gebied van cultuur en stedenbouw.
Wroclaw is in grootte de vierde stad van Polen.

Kunstwerk
Eerder dit jaar heeft Wroclaw een prijsvraag uitgeschreven om het kunstwerk te ontwerpen. In oktober zijn 13 voorstellen in een eerste ronde beoordeeld door een commissie met deskundigen uit Wroclaw en uit Breda. Aan een selectie van vijf kunstenaars is gevraagd om in een tweede ronde voorstellen verder uit te werken tot maquettes. De jury heeft op woensdag 12 december in Wroclaw, in aanwezigheid van de locoburgemeester van Wroclaw Renata Granowska en wethouder cultuur Marianne de Bie, een keuze gemaakt.
Prijswinnaar is Tomasz Tomaszewski, een beeldhouwer uit Wroclaw. Het kunstwerk heeft de naam ‘Pamięc’, dat staat voor ‘Herinnering’. Het verbeeldt het achtergebleven spoor van een Poolse tank.

Juryrapport
Uit het juryrapport: “De prijs is toegekend aan een kunstwerk dat op subtiele maar heldere wijze de geschiedenis van de bevrijding van Breda interpreteert. De minimalistische vorm is tegelijk een ondubbelzinnige verwijzing en een eerbetoon aan de bevrijders. Maar laat ook ruimte voor andere associaties. De uitdrukkingskracht en het materiaalgebruik van de kunstenaar maken dat het kunstwerk goed past in zijn omgeving. Het moedigt mensen aan om het pad in het park te bewandelen en het tegelijk te ervaren als een weg door de geschiedenis”.

Locatie en realisatie
Het werk wordt in de loop van 2019 gerealiseerd. De stad Wroclaw heeft voor de realisatie van het kunstwerk een bedrag van 350.000 Zloty beschikbaar gesteld. Dat is ruim € 80.000. Gemeente Breda levert de fundatie van het kunstwerk. Het kunstwerk wordt gevormd door uit steen gehakte ‘sporen’. De beoogde locatie is bij de kruising Claudius Prinsenlaan – Wilhelmina Straat. Het wordt aangebracht op het bestaande pad dat door enkele haagjes loopt. Straks lopen voetgangers gewoon over het kunstwerk heen.

Breda, 13 december 2018