Nowy numer

 

Ekstra  egzemplarz: € 5,00.  Dla członków: €4,00, info: ledenadministratie@pnkv.nl

Od Redakcji

10 lat temu w 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie kilku artystów w ambasadzie RP w Hadze. Celem była próba zorganizowania polskich artystów w Holandii w stowarzyszenie. Miało się nazywać SAP. Ale jakoś idea ta nie zdobyła gorącego i trwałego poparcia i inicjatywa ograniczyła się do corocznych spotkań pod nazwą Artyści Artystom. Spotkania te zdobyły sobie dużą popularność w środowisku artystycznym i nie tylko.

W tym roku świętujemy 10-lecie tej działalności. Oczywiście nie wszyscy polscy artyści działający w Holandii mogli wziąć udział w tych spotkaniach, z oczywistych powodów. W reportażu z jubileuszu przedstawiamy tylko kilku z nich. Program Artyści Artystom udowodnił, jak potrzebne są wzajemne kontakty w polskim świecie artystycznym w Holandii.

Artyści są indywidualistami, różnią się bardzo od siebie nie tylko rodzajem sztuki, jaką uprawiają, ale także sposobem jej uprawiania. Jest to zjawisko zupełnie naturalne. Jednak wydaje się, że wspólna platforma/forum, na której polscy artyści mogliby zaprezentować swoje osiągnięcia i plany, kontaktować się z sobą i wymieniać doświadczenia, byłaby nie tylko wzajemną korzyścią, ale także motywacją dla innych. Może warto zastanowić się nad reanimacją idei stowarzyszenia.

O polskich artystach działających w kraju pisze też Joanna Paszkiewicz w artykule o prywatnych listach partnerki wybitnego nieżyjącego już polskiego operatora filmowego Zygmunta Samosiuka. Także Olga Sokołowska donosi z Warszawy o interesującej postaci Edwarda Dwurnika i jego obszernej kolekcji obrazów. Lex Veldhoen, jak zwykle odwiedza ciekawe miejsca w Polsce i prezentuje swoje oryginalne spostrzeżenia.

Powstawaniu państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku towarzyszyły często zaskakujące wydarzenia. Wybraliśmy dla Państwa niektóre z nich w celu lepszego zrozumienia panującej wtedy sytuacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Waldemar Pankiw