Nowy numer

Cena: €5,50 z wysyłką. Dla członków PNKV dodatkowy egzemplarz €4,00, info:
 ledenadministratie@pnkv.nl

Od redakcji

Sto lat temu Polska wywalczyła sobie niepodległość. Przez 123 lata naród polski był podzielony między trzy obce mocarstwa, które prowadziły różną politykę gospodarczą, demograficzną i kulturalną, opartą na próbach integracji i asymilacji Polaków. Próby te, ostatecznie spełzły na niczym, ale spowodowały duże straty zarówno w sferze ekonomicznej, jak i kulturowej, mocno, w dodatku, pogłębione przez pierwszą wojnie światową. Odbudowa kultury, nauki i oświaty, była ogromnym wyzwaniem. Sztuka polska rozwija się po 1918 roku dynamicznie i w wielu kierunkach. Na str. 18 Znajdą państwo kilku jej przedstawicieli. W dziedzinie literatury i Dziennikarstwa powstają nowe prądy i poglądy. Społeczeństwo zaczyna się modernizować. Jednym z zagorzałych krytyków tradycyjnej moralności, a także pionierów popularyzujących literaturę francuska był Tadeusz Boy-Żeleński. Jego felietony wywoływały zawsze duże kontrowersje w literackim światku II Rzeczypospolitej. Jeden z nich przedstawiamy państwu na str. 20. Droga do niepodległości była niełatwa i zależna od szybko zmieniającej się sytuacji zewnętrznej. Zachowało się niewiele polskich analiz tego procesu. Jednym z najbardziej wyczerpujących i trafnych opisów sytuacji w Polsce w latach 1914 – 1918 jest pamiętnik księżnej Marii Lubomirskiej, opracowany naukowo przez prof. Janusza Pajewskiego, do którego często sięgał Andrzej Sowa przygotowujący dla polskiego radia kalendarium tamtych dni. W tym numerze na str. 31  i w następnych numerach Biuletynu w 2018 roku drukujemy fragmenty tych zapisków. Na naszej stronie internetowej www.pnkv.nl będą mogli państwo wysłuchać wszystkich odcinków tej pasjonującej historii. W późniejszym już terminie, od roku 1945, jednym z głównych czynników kulturotwórczych w PRL było czasopismo „Przekrój” powstałe w Krakowie i popularyzujące nowoczesną kulturę i styl życia. „Przekrój” był wtedy dla Polaków „oknem na świat”. O jego historii i twórcach pisze Joanna Paszkiewicz-Jägers na str. 16. Joanna pisze także na str. 10. o trudnych i krętych drogach polskich artystów i ludzi kultury w Polsce i na emigracji. Ab Mollema w ostatniej części swych wspomnień pisze o zakończeniu Zimnej Wojny w Europie, str. 24. Anka Kozieł przedstawia nowe trendy w Jazzie, str. 29, a Anna Konowalczyk w swej rubryce „Wypadki chodzą po ludziach” pisze o perypetiach prawniczych, w jakich znajdują się często Polacy w Holandii, którym przydarzy się nieszczęście.

Życzymy przyjemnej lektury.

Waldemar Pankiw