Nowy numer

Ekstra  egzemplarz: € 5,00, dal członków: €4,00, info: ledenadministratie@pnkv.nl

Od Redakcji

Polska liczy już prawie 40 milionów mieszkańców. Poza granicami Polski mieszka około 20 milionów ludzi polskiego pochodzenia. Wielu z nich urodziło się w kraju swojego zamieszkania. Ich przodkowie to przeważnie uchodźcy lub wygnańcy polityczni, lub etniczni. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nastąpiła fala powrotów. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z krajem ich rodziców.

Stefan Żeromski opisuje w Przedwiośniu ich losy. Tęsknota, która latami gnębiła wygnańców była tak duża, że Polska stała się dla nich wyidealizowaną ziemią obiecaną. Fragment ten stał się tekstem źródłowym dla konkursu tłumaczeniowego „Niepodległa” z inicjatywy Sekcji Polskiej w katedrze Studiów Rosyjskich i Słowiańskich Uniwersytetu w Amsterdamie. Szczegóły konkursu oraz zwycięskie tłumaczenie fragmentu drukujemy w tym numerze.

Obecnie emigracja odbywa się zupełnie inaczej. Skala jest inna, powody i warunki są też zupełnie różne. Polacy, którzy osiedlili się w Holandii zrobili to z własnej woli i nie stracili kontaktu z krajem. Nie podlegają próbą wynarodowienia i mogą kontynuować swoje tradycje i kulturę. Nie przeszkadza to jednak w integracji w środowisku holenderskim. Integracja stwarza dwie duże korzyści. Po pierwsze: życie w Holandii staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Po drugie: stwarza to możliwość propagowania polskiej kultury i tworzenia pozytywnego, realnego i prawdziwego wizerunku Polski opartego na osobistych kontaktach i działalnościach. W tym numerze przedstawiamy sylwetkę osoby, której się to doskonale udało.

Współczesna Polonia holenderska marzy już od dłuższego czasu o swoim stałym domu kultury polskiej w Holandii integrującym rozproszoną działalność wielu polskich organizacji. Taki „Dom Polski” jeszcze nie istnieje w Holandii. W Warszawie istnieje „Dom holenderski”, co prawda w nieco innej formie, ale już od dawna i w bardzo interesującej architekturze. Pisze o tym w korespondencji z Warszawy Olga Sokołowska.

W tym roku odbyło się kilka ciekawych imprez z inicjatywy PNKV. Na tych stronach znajdą Państwo (foto) relacje z tych wydarzeń.

Zarząd PNKV i redakcja Biuletynu życzą Państwu wesołych i owocnych Świąt.

Waldemar Pankiw