Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne (PNKV)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków
Groesbeek ,16 września 2023 roku
Nederlandse Wijncentrum

Verslag van de vergadering

W zgromadzeniu wzięło udział 12 członków zarządu.

Zarząd: Prezes Ryszard Dudkiewicz, Waldemar Pankiw- skarbnik i redaktor naczelny kwartalnika „Biuletyn” oraz sekretarz Urszula Woroniecka.
Obecni członkowie: Wanda Śmigielski (komisja audytu) i Barbara Orłowski, Grażyna Gramza, Katarzyna Stępnik, Krystyna Temming i Jan Temming, Kees Volkers, Alicja Górnik i Agnieszka Żarłak.

Przewodniczący powitał zarząd i obecnych członków.

Program spotkania:

1. Nie nadeszły żadne dokumenty, nie ma jeszcze żadnych ogłoszeń

2. Sprawozdanie z działalności w roku 2022 przedstawiła i wyjaśniła członkom sekretarz Urszula Woroniecka. Członkowie zatwierdzili sprawozdanie z działalności.

3. Skarbnik Waldemar Pankiw przedstawił roczne sprawozdanie finansowe PNKV 2022 z wyjaśnieniem stanu naszych finansów (wydatków i dochodów) na koniec 2022 roku. W związku ze wzrostem pozostałych kosztów, kosztami druku Biuletynu oraz zmniejszeniem liczby członków (liczba członków płatnych wynosi 197), my, zarząd, planujemy zwiększanie kontrybucji od 2024 roku. Abonament Indywidualny 30.00 € i rodzinny 35,00 €. Kwoty są rozsądne i pozwolą utrzymać nasze finanse w dobrej kondycji.

4. Komisja Rewizyjna w składzie Wanda Śmigielski i Bożena Rijnbout-Sawicka dokonała szczegółowego audytu finansów PNKV w roku 2022 oraz udzieliła absolutorium skarbnikowi i zarządowi za rok 2022.

5. Komisja audytu przeprowadzi także audyt finansów PNKV w 2023 roku. Kees Volkers jest gotowy udzielić pomocy komitetowi audytu w sytuacjach awaryjnych.

6. Zarząd jest zadowolony z Alicji Górnik. Jest ona przewodnikiem i zawodowym znawcą sztuki i historii. Alicja zabierze nas, członków PNKV, w 2023 roku na odkrywanie sztuki i kultury w Holandii. Mamy nadzieję na owocną współpracę.

7. Podczas dyskusji członkowie poruszali różne tematy:
- Barbara Orłowski proponuje zorganizowanie spotkania literackiego z poezją, muzyką i twórczością malarzy. Barbara wydała piękną książkę pt. „Ulotność chwili” „Antologia polsko-niemiecka” (info w B2-2023). Jest to źródło pięknej poezji. Na razie nie mamy miejsca na to spotkanie. Czekamy na pomysły członków .

- Grażyna Gramza, po pomyślnie obronionej pracy doktorskiej na temat polskich organizacji kulturalnych w Holandii, chciałaby także wydać swoją pracę w formie książki. Będzie to wyjątkowa książka opisująca projekty kulturalne i działalność stowarzyszeń polonijnych w Holandii na przestrzeni ostatnich 50 lat. Grażynie udało się znaleźć wiele informacji w naszym Biuletynie. Z tą publikacją wiążą się oczywiście koszty, oprócz dużej ilości darmowej pracy wolontariuszy. Znaleziono kilku sponsorów, ale potrzeba nam ich więcej. Mamy nadzieję, że jej projekt odniesie sukces.

- Wanda Śmigielski poprosiła o kontynuowanie spotkań w języku niderlandzkim i zapisanie krótkiego podsumowania tematów w języku polskim na osobnej kartce. Mówienie obydwoma językami jednocześnie powoduje chaos i nie wszystko można zrozumieć. Musimy podjąć ostateczną decyzję co do formy rozmów i dyskusji oraz języka i poinformować o tym uczestników z wyprzedzeniem. Na szczęście udało nam się przetłumaczyć informacje na oba języki.

- Waldemar informuje nas, że mamy na sprzedaż wiele książek, zwłaszcza kurs języka niderlandzkiego. Byłoby miło otrzymać pomoc w sprzedaży od członków. W rubryce Biuletynu Boekenservice mamy dział, w którym podane są tytuły i ceny.

- Alicja Górnik chce nas oprowadzić po 's-Hertogenbosch. Piękne miasto gdzie jest mnóstwo do zobaczenia. Nasza poprzednia wycieczka prowadzona przez Alicję w Nuenen byla bardzo udana. Jeszcze nie wiemy kiedy się odbędzie. Poinformujemy o tym wydarzeniu.

- Waldemar w imieniu redakcji Biuletynu zwraca uwagę na pewne usprawnienia w naszym kwartalniku, np. kod QR. Zamieszczone artykuły można czytać w obu językach.

- Pytanie do członków: jak możemy jeszcze lepiej popularyzować nasz magazyn? Może członkowie mają jakieś pomysły? Proszę.się z nami podzielić.

- Pani Joanna Paszkiewicz-Jäger z Groningen od 30 lat publikuje ciekawe artykuły w naszym magazynie Biuletyn. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Zamierzamy jej za to podziękować. Jak? Napiszemy o tym później.

Po spotkaniu i lunchu udaliśmy się na przejażdżkę kolejką po winnicach, delektując się pysznym lokalnym winem.

Urszula Woroniecka

- - -