Het financieels jaarverslag

Het jaar 2022 hebben wij afgesloten met een operationeel verlies van -2.537,45 €. Dat lijkt een slecht resultaat, zeker als we het vergelijken met het jaar 2021, dat winstgevend was. Deze vergelijking is echter om een aantal redenen misleidend.

De tabel “Jaarrekening 2022” toont alle resultaten met de opmerkingen bij de posten die het meest bijgedragen hebben aan dit negatieve resultaat.

We moeten niet vergeten dat er hoge inflatie was in dat jaar, wat alle kosten hoger maakte. In 2021 hebben we ook een groot bedrag ontvangen van sponsoren. Dit was niet het geval in 2022.

Het verenigingsblad Biuletyn is de grootste prestatie die wij onze leden kunnen leveren. Het is dus van cruciaal belang dat we de continuďteit en kwaliteit ervan blijven bewaken. We hebben in 2022 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Biuletyn is volledig tweetalig (met uitzondering van enkele teksten die alleen voor Pools-sprekende lezers zijn) en de opmaak ervan is aangepast aan de nieuwste vereisten van de drukkers. Het vertalen van de teksten in Biuletyn is eenvoudig op het internet beschikbaar gemaakt door o.a. QR-codes. We moesten twee softwarelicenties kopen om up-to-date te blijven. Deze licenties worden in de onkosten verwerkt, aangezien we voor deze transacties geen app bij de ING hebben.

Onze boeken Wij Leren Pools worden minder verkocht dan verwacht. We hebben daar kosten voor gemaakt. Op dit moment hebben we ze in voorraad.

In 2022 waren de materiaalkosten hoger vanwege de bulk aanschaf.
We hadden in 2021 geen kosten gemaakt voor de ALV.
In 2022 hadden we nog nabetalingen voor onze 40e jubileum in het jaar ervoor.

We zijn nog steeds financieel gezond, ondanks het dalende aantal leden, hoewel we waarschijnlijk enkele maatregelen zullen moeten nemen. Stof voor een discussie op de Algemene Ledenvergadering.

 

Waldemar Pankiw, penningmeester.