Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging

Het verslag van de activiteiten in het jaar 2022

Het Bestuur van de PNKV heeft afgelopen jaar 14 reguliere Skype/Zoom vergaderingen gehouden† met de bijgaande notities. Tijdens de vergadersessies werden de activiteiten en actuele onderwerpen besproken. Het is ons nog niet gelukt om voor de portefeuille† Cultuur de vaste medewerker(s) te vinden. Wij hopen in 2023 dit kunnen te realiseren.

†In het jaar 2022 de covid-19 epidemie †is officieel †geŽindigd, daarom konden wij de Algemene Leden Vergadering †op 17 september 2022 in het Mastboomhuis te Oud Gastel organiseren.† Alle stukken betreffende het jaar 2020 †en de stukken† betreffende 2021 werden tijdens de vergadering behandeld.

Gerealiseerd:

1.     Algemene Leden Vergadering 17 september in het Mastboomhuis te Oud Gastel, Brabant

2.     4 †nummers van het Vereniging kwartaalblad Biuletyn

3.     Onze website www.pnkv.nl en PNKV Pools-Nederlands Cafť op Facebook informeren de leden, lezers en geÔnteresseerden over de actuele culturele gebeurtenissen† in Nederland en Polen en zijn de eerste vensters tot de informatie over onze vereniging

In het† jaar 2022 heeft het bestuur zich doel gesteld om de enthousiaste vrijwilligers voor de vereniging †te vinden.† De vereniging heeft diverse vacatures. De enthousiaste† leden kunnen nog interessanter onze vereniging maken. Maar bleek dat het †niet eenvoudig is om iemand te vinden.

In 2022 hebben zich 3 personen aangemeld: Łukasz Przelaskowski, Alicja Grnik i Hanna Grosfeld-Buda. De kandidaten† volgens de statuten† zullen eerst actief de voorgestelde projecten realiseren en tijdens de ALV in 2023 worden voorgesteld voor de functie van een ď bestuur medewerkerĒ en geaccepteerd of niet door de leden. Helaas, Łukasz Przelaskowski n.b. met de berg goede ideeŽn en plannen heeft voor zijn privť† werk gekozen. Zijn lidmaatschap† heeft ook beŽindigd. Hanna Grosfeld-Buda†† wilde graag helpen , maar haar opgerichte Buda Staging Performance† kost haar veel tijd. Zij zal proberen de bijdragen aan de Vereniging leveren. De derde persoon, Alicja Grnik† heeft een aantal projecten ingediend. De projecten zijn interessant voor de leden en zullen wij aan de leden in 2023 voorstellen.

Het aantal leden schommelt. Om de mensen enthousiast te maken voor het lidmaatschap† van PNKV moeten wij de nieuwe methoden vinden. Wij† vragen ook onze leden om de ideeŽn aan ons doorgeven. Ook de kennissen en bekenden†† over onze activiteiten te informeren en warm maken voor de vereniging welke† in 2023 bestaat 43 jaar. Wij rekenen op U.

In memoriam

6 februari 2022 in Capelle a/d IJssel† is Jan Sikora overleden. Jan Sikora kunstenaar, schilder , deelnemer aan de meerdere door PNKV georganiseerde tentoonstellingen ďPoolse Artiesten in Nederland Ē. In de Ontmoetingcentrum de Tuyter in Krimpen aan de IJssel hebben bevriende kunstenaars, leden van PNKV en kennissen de afscheid georganiseerd, waar veel over Jan, zijn werk en leven is gesproken. Wij zullen hem en zijn werken missen. Onze oprechte medeleven aan zijn vrouw† Ewa Muszynska

 

Urszula Woroniecka, secretaris