Het veslag ALV 2022

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van PNKV
17 september 2022 te Oud Gastel

In de vergadering hebben 13 leden en 3 geïnteresseerd deel genomen. Het Bestuur: voorzitter Dhr. Richard Dudkiewicz, secretaris Mevr. Urszula Woroniecka en de penningmeester en hoofdredactie van Biuletyn Dhr. Waldemar Pankiw. De leden van de kascommissie hebben de stukken doorgestuurd. Mevr. Bożena Rijnbout-Sawicka en Wanda Śmigielski waren betrokken bij de andere belangrijke activiteiten op deze dag. Excuses namens hen.

De aanwezige leden : Teresa Mirańska (Spijkenisse), Ewa Słupińska met echtgenoot (Haarlem), Aleksandra Baltissen met echtgenoot (Heerlen), Małgorzata van den Beuken-Dzikowska (Weert), Łukasz Przelaskowski (Wijster), Hanna Grosfeld-Buda (Breda), Urszula Woroniecka en Kees Volkers (Poortugaal), Richard Dudkiewicz (Emmen), Waldemar Pankiw (Hoogvliet), Jerzy Przybyłek (Haelen), Barbara Orłowski (Krefeld, Duitsland) en Alicja Gόrniak (Groesbeek)
De voertaal van de vergadering was Pools. De stukken behorende bij deze vergadering: toelichting van jaarrekening, verslag kascommissie, verslag van de activiteiten in 2021 waren in het Nederlands.

De voorzitter heeft de vergadering geopend en alle aanwezigen begroet. Het bestuur, leden van de PNKV en geïnteresseerde in lidmaatschap hebben zich kort voorgesteld.

1. Er waren geen ingekomen stukken. De voorzitter heeft als mededeling de toekomstige medewerkers aan ons voorgesteld: Hannę Grosveld-Buda, Łukasza Przelaskowskiego i Alicję Gόrnik. Hanna Grosveld-Buda , regisseur van beroep, theater, heeft eigen programma’s op internet , zij wil de cultuur activiteiten ondersteunen. Łukasz Przelaskowski, zou ons ondersteunen in PR ( public relations), in goede betrekkingen met de buitenwereld, contacten met de anderen, de werving van de leden , sponsoring, artikelen in Biuletyn en op de internet site www.pnkv.nl ,etc. Mevr. Alicja Gόrnik wil een lid van PNKV worden en voor ons vereniging werken. Zij heeft enkele artikelen gepubliceerd in Biuletyn, organiseerd interessante excursies.
Wij verwelkomen deze leden/toekomstige leden en hopen op de interessante samenwerking. OP de ALV in 2023 zal ¬ de vergadering ziich uitspreken over deze kandidaten conform het “Huishoudelijke regelement”.

2. De penningmeester Waldemar Pankiw heeft de toelichting gegeven over de jaarrekeningen 2020/2021. De afgelopen jaren heeft de vereniging zeer ligt negatieve saldo overgehouden . Door de covid-19 konden wij weinig activiteiten organiseren dus weinig uitgaven. Positieve bijkomstigheid zijn de sponsoren. Er wordt op onze rekening af en toe geld overgemaakt als waardering voor het werk van PNKV.

3. De verslagen van de kascommissie werden voorgelezen door de secretaris Urszula Woroniecka. De vergadering heeft unaniem decharge aan het bestuur van PNKV verleend.

4. Er waren geen vrijwilligers voor het nieuwe kascommissie. De oude leden van kascommissie zullen ook het jaar 2022 controleren.

5. De penningmeester heeft de begroting voor 2022 gepresenteerd. De aanwezige leden gingen ermee akkoord.

De aanwezigen hebben van Aleksandra Baltissen haar nieuwste poëzie album getiteld “Perfumy wierszem” ontvangen. Dit was zeer mooi geschenk. Wij wensen Aleksandra veel plezier in haar verdere literere werk. Ook danken wij haar voor de foto’s en korte film over onze vergadering.

Tijdens heerlijke lunch hebben de aanwezigen informatie over de toekomstige plannen m.b.t. het vereniging werk uitgewisseld. Na de film over de familie Mastboom en zijn zoon, de laatste bewoner Henri Mastboom, hebben wij een rondleiding door het Mastboomhuis gekregen, waar de vergadering plaats vond. Zeer indrukwekkende tour.

Wij danken de aanwezigen voor vruchtbare samenkomst .

Urszua Woroniecka, secretaris.

- - -