Algemene Ledenvergadering 2022

 

Het bestuur nodigt u uit voor de gecombineerde Algemene Ledervergadering 2020/2021,

die gehouden wordt op 17 september 2022 in het Mastboomhuis te Oud Gastel.

Adres:

Dorpsstraat 42

4751 AM Oud Gastel

 

De bijbehorende stukken vindt u op onze website hier ALV 2022

Na ontvangst met koffie/thee wordt u ook een lunch aangeboden

 en een rondleiding in een uniek huis, bevroren in de tijd.

 

Agenda:

11.00    Ontvangst met koffie/thee

11.15       Opening , Ingekomen stukken en mededelingen

11.25         Verslag secretaris, activiteiten PNKV 2020/2021

11.45   Toelichting Jaarrekening 2020/2021

12.25         Verslag kascommissie

12.30  Vaststelling nieuwe kascommissie

12.35     Vaststelling begroting 2022 (met abonnementen)

12.40     Rondvraag en sluiting

13.00     Keuzelunch

14.00 - 16.00  bezoek in groepen van ca. vijf personen

            aan Mastboomhuis met nazit in ontvangstruimte

 

Vriendelijk verzoek uw deelname in een retoumail aan te geven voor 12 sept.2022 .

Dit i.v.m.het aantal personen voor  de lunch en rondleiding.