2 B2-2022

Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging

Het verslag van de activiteiten in het jaar 2021

Het Bestuur van de PNKV heeft het afgelopen jaar 19 reguliere Skype/Zoom vergaderingen gehouden met de bijgaande notities. Tijdens de vergadersessies werden de activiteiten en actuele onderwerpen besproken. Het is ons niet gelukt om voor de portefeuille Cultuur vervangende persoon te vinden. Omdat de covid-19 heerste en hebben wij diverse lockdown momenten gehad, was het niet mogelijk om de Algemene Leden Vergadering in 2021 te organiseren. De leden van onze Vereniging konden bijgaande verslagen van het Bestuur op de internetsite www.pnkv.nl/ALV lezen, namelijk: Jaarrekening 2020; Jaarverslag 2020 en Verslag activiteiten 2020. De kascommissie in personen van Bożena Rijnbout-Sawicka en Wanda Śmigielski hebben de financiële jaarrekening 2020 gecontroleerd. Tijdens de komende ALV wordt het verslag van de commissie uitgebracht en decharge verleend. De kascommissie gaat ook het jaarrekening 2021 van ons Vereniging behandelen.

Niet gerealiseerde:

1. Jubileumfeest 40 jaar bestaan van PNKV ging ook in 2021 niet door. De covid-19 pandemie was nog aanwezig. Wij hopen in 2025 Jubileumfeest, 45-jaar bestaan van onze Vereniging, alsnog te vieren.
2. ALV in 2021 ( het verslag over de activiteiten in het jaar 2020) was ook uitgesteld tot 2022

Gerealiseerde:

1. De IV editie van de tentoonstelling “Poolse kunstenaars in Nederland” vond plaats in november 2021 in De Bergkerk, Deventer. Vijf weken lang konden geïnteresseerde bezoekers de kennis maken met de 70-tig werken van 22 Poolse kunstenaars. De expositie was een groot succes. Veel bezoekers en veel bewondering voor getoonde werken. Bij de opening van de expositie waren de medewerkers van de Poolse Ambassade: consul general Katarzyna Smoter, aplicant Jan Końsko en attache cultuur Natalia Zweekhorst aanwezig. De wethouder Carlo Verhaar vertegenwoordigde gemeente Deventer. De Poolse Ambassade heeft 40 jaar bestaan van PNKV met de grote taart met ons gevierd! Waldemar Pankiw heeft gezorgd voor de catalogus van de expositie. En veel organisatorisch werk was in handen van Mira Zbikowska, Urszula Woroniecka en Ela Venbroek. De muzikale optreden van heer Waldemar Dąbkowski heeft de vernissage verrijkt. Wij willen iedereen bedanken voor de tijd, ideeën en veel werk in de organisatie van deze expositie. In onze blad Biuletyn, op www.pnkv.nl , Pools-Nederlands Café op Facebook, hebben wij relaties, foto’s en veel informatie over de expositie geplaatst. Het was zeer geslaagd project.
2. Ons kwartaalblad “Biuletyn ”is 4 keer verschenen met veel interessante artikelen in 2021. Wij zoeken nog onvermoeibaar naar de enthousiaste medewerkers voor de redactie.
3. Onze website www.pnkv.nl en Pools-Nederlands Café op Facebook informeren de leden, lezers en geïnteresseerden over de actuele culturele gebeurtenissen in Nederland en Polen en zijn de eerste vensters tot de informatie over onze vereniging.

Het zoeken naar de enthousiaste vrijwilligers voor de versterking van onze team is gedeeltelijk geslaagd. Drie personen hebben zich gemeld: Arleta Hudak (fotografie, reportage), Krzysztof Kubicki ( fotografie, cameraman, fotoreportage) en Łukasz Przelaskowski (schrijver, film, reportage, interviews) waarvan de samenwerking met Łukasz Przelaskowski blijft veelbelovend.

Het zoeken naar de samenwerking met de anderen heeft een aantal ideeën gebracht bv. Sasia Deck (Theatre just 4 you) heeft voorgesteld om de tweetalig portal van en over Poolse Artiesten op internet te beginnen waar de voorstellingen worden aangekondigd en makkelijk te vinden zullen zijn. Ook de actuele informatie over de Poolse kunstenaars en diverse performance geagendeerd kunnen zijn. In Nederland wonen en werken veel Poolse artiesten. Dit project vraagt om de respons van de andere, leden en niet leden van PNKV.
Ook in 2021 heeft Hanna Grosfeld-Buda (Studio Krok po Kroku) heeft de samenwerking bij het organiseren van evenementen en het bestuurlijk werk voorgesteld. In 2022 gaan wij de samenwerking continueren en uitbreiden.

De andere projecten waar PNKV meer of minder bij betrokken was: - het “Pools zitbankje” in Leerdam.
- Stichting Erfgoed Prinses Marianne en het boek van Kees van der Leer over “Marianna artystycznie utalentowana i szczodra księżna na Kamieńcu, Reinhartshausen i Voorburgu” uitgegeven in beide talen NL/PL. Meer gedetailleerde informatie vindt U op onze sites.
- De Geuzenpenning (voor persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor mensenrechten en/of behoud van de rechtstaat) is in 2021 toegekend aan Malgorzata Gersdorf (voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof ) voor haar verdiensten. De uitreiking vanwege corona pandemie zal in 2022 plats vinden.

16 juni 2021 is de vooraanstaande lid van de PNKV en hoofredacteur van ‘Biuletyn” in de jaren ‘90 Rein Bakhuizen van den Brink overleden. Groot verlies voor nabestaanden en Poolse organisaties waar hij lid van was.

Urszula Woroniecka

- - -